Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

The landscape of Ryan Reynolds' & Blake Lively's wedding

Probably one of the most romantic places on Earth. Ryan Reynolds and Blake Lively got married in the place where the movie Notebook was filmed, in South Carolina.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου