Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Bag Alert - Jennifer's Lawrence Cobra Society bag

Jennifer Lawrence is carrying a Cobra Society "Tangier" bag.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου