Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

The best way to wear your watch

 The best and most fashionable way to wear your watch is to pair it with lots of metallic or any kind of bracelets in the same hand.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου