Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Who wore it better? Saldana vs Hathaway

Zoe Saldana and Anne Hathaway wore the same AG Adriano Goldschmied jean shorts, and Zoe looked a bit better with the floral top, than Anne. It's not the best choice pairing the colour of your shoes with the colour of your top. It's way too predictable for a fashion risk-taker.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου