Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Spotted: Taylor Swift & Conor Kennedy kissing

Oh Lala! Taylor Swift and boyfriend Conor Kennedy caught sharing a kiss near the Kennedy compound in Massachusetts. Bear in mind that Taylor is 22 years old and the Kennedy is only 18.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου