Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Spotted: Christina Hendricks carrying a $23,980 bag

This Farbod Barsum tote costs $23,980 and yes, Christina Hendricks, the Mad Men star is carrying it. Fashion sometimes is everything, but it is a little provocative to own a bag that is so expensive. I mean with $23,000 you can buy a car or even a house!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου