Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Ryan Lochte on Prince Harry, their race & the naked photos

Ryan Lochte, one of the many party animals of Vegas talks on the Today Show about Prince Harry, their race in the pool and of course, when asked if he wanted to attend Prince Harry's private party he said that he doesn't need that! Watch the interview: http://video.today.msnbc.msn.com/today/48762963#48762963

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου