Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

The sexiest nerd - Bobak Ferdowsi

Bobak Ferdowsi, the Mohawk Guy made twitter and internet go crazy about him. He's the mission controller for the NASA Mars Curiosity landing and the ladies love him and his edgy hairstyle (edgy for a NASA "worker"). Bobak has now over 30.000 followers and even a Tumblr made in his honor. And all that in one day.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου