Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Michael Phelps for Louis Vuitton


Michael Phelps and Larisa Latinina are the faces of the latest Louis Vuitton ad campaign. The U.S swimmer is posing along with the Soviet former gymnast on a sofa. The photographer is Annie Leibovitz.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου