Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Celebrity Style - Beyonce in Marc Bouwer

Beyonce performed for the United Nations in a Marc Bouwer white gown. She looked so classy and chic, she almost looked like a statue! I like the elegant side of Beyonce but I like her r'n'b style more. Anyway whatever the Queen B wears looks fabulous on her!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου