Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Celebrity Style - Camilla Belle in Ralph Lauren

Camilla Belle attended the Met Gala wearing a Ralph Lauren gown. This gown reminded me of old Hollywood glamour and her hair and accessories were a perfect touch to this look, but the highlight of this gorgeous appearance were the dark lips.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου