Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

Spotted: Pamela Anderson back to Baywatch?

Spotted: Pam Anderson wearing again her lifeguard swimsuit for a Brazilian TV show and sadly not for Baywatch.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου